Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η έκδοση Οικοδομικής Άδειας από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αρχίσει η κατασκευή οποιουδήποτε οικοδομικού έργου.

Αναλαμβάνουμε εμείς να φέρουμε εις πέρας την έκδοση της οικοδομικής άδειας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.