Στατικές μελέτες

Οι ιδιαίτερες αντισεισμικές απαιτήσεις και το πολύπλοκο γεωλογικά υπέδαφος της χώρας μας, καθιστά τη στατική μελέτη των κατασκευών ιδιαιτέρως σημαντική. Είμαστε σε θέση να κάνουμε στατική μελέτη για το κτίριο σας με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και με όλα τα υλικά (οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, φέρουσα τοιχοποιία και συνδυασμό τους).