Αρχιτεκτονική τοπίου – φυτοτεχνικές μελέτες

Φυτοτεχνικες μελέτες ή μελέτες πρασίνου είναι οι μελέτες εκείνες που αποβλέπουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στη συντήρηση, βελτίωση ή επέκταση της χλωρίδας του τόπου. Για το λόγο αυτό ελάτε σε μας για να κάνουμε το περιβάλλον σας όσο το δυνατόν περισσότερο πράσινο και ζωντανό. Εκτός από έναν όμορφο εσωτερικό χώρο σας αξίζει και ένας εξίσου όμορφος και ζεστός εξωτερικός. Μαζί θα διαμορφώσουμε με τις καλύτερες προδιαγραφές τον εξωτερικό σας χώρο σε ένα καταπράσινο τοπίο ή όπως αλλιώς επιθυμείτε.