Τοπογραφικές μελέτες

Η τοπογραφική μελέτη χρειάζεται για μεταβίβαση ακινήτου, για την αγορά και αξιοποίηση ενός νέου οικοπέδου-αγροτεμαχίου-σπιτιού, για την εξακρίβωση των ακριβή ορίων μιας ιδιοκτησίας, για το κτίσιμο ενός  νέου σπιτιού, για τη δήλωση ή την μεταβολή των στοιχείων μιας ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει να κάνει την τοπογραφική μελέτη του χώρου σας αλλά και κάθε άλλου είδους τοπογραφική εργασία όπως τοπογραφικές αποτυπώσεις – τοπογραφικά διαγράμματα, αποτυπώσεις για κτηματολόγιο, τριγωνισμούς για εγκαταστάσεις τριγωνομετρικών δικτύων χάραξης, κατατμήσεις, επιμετρήσεις.