Η ομάδα της GEDA

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους στο χώρο συνεργάτες, σε όλη την Ελλάδα, έτοιμους και πρόθυμους να φέρουν εις πέρας κάθε είδους εργασία. Περιλαμβάνει τις απαραίτητες ειδικότητες διπλωματούχων μηχανικών, όπως τοπογράφοι, μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι καθώς και έμπειρο εργατοτεχνικό συνεργείο.