Βιοκλιματικά κτίρια

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος. Η κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εμείς μπορούμε να φτιάξουμε για σας το ιδανικό βιοκλιματικό κτίριο.