Τεχνικό γραφείο GEDA Χαλκίδα

Το τεχνικό γραφείο “Γιαννούλης και συνεργάτες” με έδρα τη Χαλκίδα αναλαμβάνει κάθε είδους μελέτη και εκτέλεση τεχνικών έργων σε όλη την Ελλάδα. Η γνώση και η εμπειρία στο χώρο σε συνδυασμό με το μεράκι που μας διακατέχει, είναι τα όπλα μας για την επίτευξη των στόχων μας. Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε κάθε είδους εργασία πάντα με διαφάνεια και συνεχή επικοινωνία μαζί σας με σκοπό την εξέλιξη του έργου.